Herzlich Willkommen

Witamy na stronie internetowej, po?wi?conej "operacji ?ódzkiej" z listopada 1914 r. By?a to najwi?ksza bitwa manewrowa pierwszego okresu I wojny Swiatowej. Na froncie od Torunia do Piotrkowa star?o si? ponad 700 tys. ?o?nierzy niemieckich, rosyjskich i austriackich. Poleg?o ich 200 tys. Spoczywaj? na 273 cmentarzach na terenie niemal ca?ego województwa. Jedna z najkrwawszych batalii I Wojny ?wiatowej zosta?a zupe?nie zapomniana. Naszym zadaniem jest przypomnie? to wydarzenie, uczci? pami?? poleg?ych i zebra? jak najwi?cej materia?ów, które pomog? przywróci? pami?? o tej "bia?ej plamie" najnowszej historii regionu.

Serdecznie zapraszamy do jak najcz?stszych odwiedzin i wspó?pracy w tworzeniu strony.

Was wird es   Was war es

 


Informationsbulletin

Wenn du unser Bulletin erhalten willst, schreib hier deine E-Mail-adresse

 

Galerie

Unser Werkstatt

Markus P÷hlmann

Die deutschen Operationen in Nordpolen und die Schlacht bei Lodz 1914

Die deutschen Operationen in Nordpolen und die Schlacht bei Lodz 1914Tre??...Historische Persönlichkeiten
Anton Ludwig Friedrich August von Mackensen

ProtektoratSponsor