Herzlich Willkommen

Witamy na stronie internetowej, po?wi?conej "operacji ?ódzkiej" z listopada 1914 r. By?a to najwi?ksza bitwa manewrowa pierwszego okresu I wojny Swiatowej. Na froncie od Torunia do Piotrkowa star?o si? ponad 700 tys. ?o?nierzy niemieckich, rosyjskich i austriackich. Poleg?o ich 200 tys. Spoczywaj? na 273 cmentarzach na terenie niemal ca?ego województwa. Jedna z najkrwawszych batalii I Wojny ?wiatowej zosta?a zupe?nie zapomniana. Naszym zadaniem jest przypomnie? to wydarzenie, uczci? pami?? poleg?ych i zebra? jak najwi?cej materia?ów, które pomog? przywróci? pami?? o tej "bia?ej plamie" najnowszej historii regionu.

Serdecznie zapraszamy do jak najcz?stszych odwiedzin i wspó?pracy w tworzeniu strony.

Was wird es   Was war es

 


Informationsbulletin

Wenn du unser Bulletin erhalten willst, schreib hier deine E-Mail-adresse

 

Galerie

Unser Werkstatt

Markus P÷hlmann

Die deutschen Operationen in Nordpolen und die Schlacht bei Lodz 1914

Die deutschen Operationen in Nordpolen und die Schlacht bei Lodz 1914Tre??...Historische Persönlichkeiten
Siemion Budionny

Siemion Budionny
ProtektoratSponsor