Curiosities


Borys Szaposznikow


W czasie Operacji ?ódzkiej pod Pabianicami zako?czy? swoj? karier? oficera frontowego Borys Szaposznikow, który w latach 1937 - 1943 by? szefem Sztabu Generalnego Armii Czerwonej i zast?pc? Ministra Obrony Zwi?zku Radzieckiego. Pod koniec wojny obj?? funkcj? Komendanta Wy?szej Akademii Wojskowej im Woroszy?owa.