Curiosities


Siemion Budionny


Pod Łodzią przyszły marszałek sowiecki Siemion Budionny dostał krzyż św. Jerzego, najwyższe odznaczenie carskie, odpowiednik orderu Virtuti Militari


Lista ciekawostek