Curiosities


Borys Szaposznikow


W czasie Operacji Łódzkiej pod Pabianicami zakończył swoją karierę oficera frontowego Borys Szaposznikow, który w latach 1937 - 1943 był szefem Sztabu Generalnego Armii Czerwonej i zastępcą Ministra Obrony Związku Radzieckiego. Pod koniec wojny objął funkcję Komendanta Wyższej Akademii Wojskowej im Woroszyłowa.
Lista ciekawostek