KALENDARIUM WYDARZEŃ, ZWIĄZANYCH Z „OPERACJĄ ŁÓDZKĄ" Z 1914 R.

2004 r

10.10. Występujący w Łodzi Chór Alexandrowa dedykuje jedną z piosenek pamięci 200 tys. żołnierzy, poległych podczas „operacji łódzkiej" w listopadzie 1914 r. Dowódca chóru, płk Leonid Malew, otrzymuje album zdjęć z cmentarzy pierwszowojennych w okolicach Łodzi i odłamek pocisku. Przekazuje te materiały do Muzeum Rosyjskich Sił Zbrojnych w Moskwie.


2005 r

6.12. W siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Łodzi spotykają się naukowcy, archeolodzy i poszukiwacze militariów. Piotr Werner oraz Fundacja „Ziemia obiecana" przygotowują konferencję naukową „Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną".

11.12. W Klubie Lekarza odbywa się wystawa „Bitwa łódzka 1914". Fotografie cmentarzy wojennych i znaleziska prezentuje dr Mariusz Łochowski.


2006 r

21.03. Chór Alexandrowa poświęca zapomnianej bitwie cały koncert w Teatrze Muzycznym.

18-19.05. W Instytucie Historii spotykają się na konferencji naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Efektem jest plan współpracy w poszukiwaniu dokumentów związanych z „operacją łódzką" i ustalanie nazwisk poległych.

15.07. W lesie w Justynowie staje brzozowy krzyż prawosławny, upamiętniajacy miejsce walk 23.11.1914 r.

30.08. Grupa 20 ochotników porządkuje cmentarz w Wiączyniu. Dzięki pomocy gminy Nowosolna cmentarz został ogrodzony i zabezpieczony przed wandalami.

20.10. Telemost z Krasnojarskiem. Ustalono, że w rewanżu za porządkowanie cmentarzy w Łódzkiem Rosjanie zajmą się porządkowaniem polskich nekropolii na Syberii. Takie porządki rozpoczęły się w Kraju Krasnojarskim w listopadzie 2007 r.

2-4.11. W Łodzi odbywa się polsko-rosyjskie forum turystyczne. Ponad 100 przedsiębiorstw turystycznych otrzymuje informacje nt. „operacji łódzkiej" jako potencjalnej atrakcji regionu.

29.11. W Wiączyniu z udziałem wojewody odbywa się pogrzeb 10 żołnierzy rosyjskich z I wojny, których szczątki znaleziono w lesie k. wsi Dąbrówka. Informacja o pogrzebie zostaje podana we wszystkich mediach rosyjskich. W efekcie władze Krasnojarska i Chabarowska zgłaszają chęć nawiązania stosunków partnerskich z Łodzią i regionem.


2007 r

7.01. Powstaje Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Grupa Łódź". Zakladają je poszukiwacze militariów. Obecnie w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych gromadzi eksponaty do przyszłego muzeum bitwy, które ma powstać w Tadzinie k. Brzezin.

8.01. Ukazuje się zbiór materiałów z konferencji „Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną" w nakładzie 3 tys. egzemplarzy.

10.01. 20 podmiotów z gminy Brzeziny zawiązuje klaster i uznaje bitwę za lokalny produkt turystyczny. Trwają prace porządkowe na cmentarzach w Pustułce, Poćwiardówce i Gałkowie.

7.03. SH-E przygotowuje wystawę znalezisk z I wojny. Wystawa jest prezentowana w bibliotece na Olechowie, w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, w bibliotece w Gałkowie i od 23.11 w ŁDK.

1.09. Wystawa znalezisk z okresu bitwy (Gałków) staje się elementem Festiwalu Dialogu czterech Kultur.

7.09. W ramach festiwalu w Koluszkach odbywa się konferencja naukowa nt. walk i wykorzystania bitwy w celach turystycznych.

20.10. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ustawia w lesie gałkowskim tablicę pamiątkową ku czci poległych w I wojnie. Zostaje zasadzony „gaj pamięci" drzew, pobłogoslawionych przez papieża Benedykta XVI. W uroczystościach bierze udział wojewoda łódzki, przedstawiciele samorządów, młodzież, kombatanci.

22-27.10. Cmentarz w Poćwiardówce wspólnie porządkują żołnierze niemieccy i polscy. Odbywają się uroczystości wojskowe przy pomniku poległych.

07.11. W lesie gałkowskim staje głaz poświęcony Polakom, poległym w mundurach armii zaborczych.

28.11. Gmina Koluszki rozpoczęła tworzenie czterojęzycznej strony internetowej o bitwie.

23.11. W Koluszkach ma miejsce narada samorządowa nt. turystycznego wykorzystania „operacji łódzkiej".

2008 r

18.01. Ruszyła strona opercaji łódzkiej. Została zaprezentowana w czasie spotkania w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. W czasie tej narady omawiano również pozostałe działania związane z projektem operacji łódzkiej.