Miejski Ośrodek Kultury
w Koluszkach

ul. 3 Maja 2
95-040 Koluszki

tel/fax:0-44 714-58-80

e-mail:[mokkoluszki@interia.pl]
strona:[www.mok-koluszki.pl]

Urząd Miejski
w Koluszkach

ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki

tel/fax:0-44 725-67-00

e-mail:[um@koluszki.pl]
strona:[www.koluszki.pl]