Aktualności


Konferencja dla miłośników I Wojny Światowej
2009-09-04

22 października  br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbędzie sie kolejna konferencja poświęcona działaniom militarnym 1914 roku. Spotkanie pod tytyłem "Szlakiem Wielkiej Wojny" poświęcone będzie głównie rozwojomi ruchu turystycznego wokół historii i militariów. Patronat nad konferencją objął Marszałek Wojwództwa Łódzkiego. Zapraszamy miłośników historii i regionu łódzkiego. Zgłoszenia na konferencję w MOK w Koluszkach nr. tel. 044 714 58 80.


PROGRAM KONFERENCJI "SZLAKIEM WIELKIEJ WOJNY”

22 października (czwartek)

09:15 – 09:45   Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 – 10:15   Powitanie gości i oficjalne otwarcie Konferencji

10:15 – 10:45   „Rola cmentarzy w kształtowaniu przestrzeni turystycznej”
dr Sławoj Tanaś Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki

10:45 – 11:15   „Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej”
Michał Jagiełło Wydział Turystyki, Urząd Marszałkowski w Łodzi

11:15 – 11:45   „Cmentarze Wielkiej Wojny w powiecie Tarnowskim. Historia i Pamięć”
dr Paweł Juśko Starostwo Powiatowe w Tarnowie

11:45 – 12:00   Przerwa kawowa

12:00 – 12:45    „Dziedzictwo I wojny światowej na Mazowszu” „Działalność PTTK Otwock poświęcona poległym w I wojnie światowej”
Paweł Ajdacki Prezes Oddziału PTTK w Otwocku
 
12:45 – 13:15   „Ciekawostki i Mity w Operacji Łódzkiej 1914 r.”
dr Piotr Marciniak

13:15 – 13:40   „Bitwa o Łódź w perspektywie rannego żołnierza”
dr n. med. Mariusz Łochowski

13:40 – 14:00 „Wykorzystanie wydarzeń historyczno – militarnych do rozwoju turystyki i promocji regionu na przykładzie Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach”
Marek Pisarski, ekspert ds. edukacyjnej rozrywki Dyrektor „Experymentarium” w Łodzi, PAIT Consulting
   
14:00 – 14:30 Wystąpienia gości. Pytania i dyskusja

14:30 – 15:30 Obiad

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana wystawa
„Cmentarze Wojenne – Warszawa” (Oddział PTTK w Otwocku).

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY
dla uczestników Konferencji „Szlakiem Wielkiej Wojny”
22 października 2009 r. Kino „Odeon” w Koluszkach, ul. 3 Maja 2

Informacja o instytucji zgłaszającej:

Pełna nazwa instytucji/firmy: ..................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................

Uczestnik Konferencji:
1)
Imię i Nazwisko:  .........................................................................................................................................
Stanowisko: ....................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................

2)
Imię i Nazwisko:  .........................................................................................................................................
Stanowisko: ....................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................


Data i podpis

..............................................................................


Potwierdzenie udziału prosimy wysłać faxem pod numer 044 714 58 40 lub mailem na adres: promocja@koluszki.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji
do dnia 16 października 2009 roku.


Informacji na temat konferencji udziela:

Agnieszka Ławniczak – Janeczek
podinspektor ds. promocji gminy
Urząd Miejski w Koluszkach
Tel: +48 44 725 67 09, e-mail: promocja@koluszki.pl

 


Co będzieCo było

Piknik historyczny w Rogowie

2012-05-15


Nowe szlaki turystyczne dla sympatyków regionu łódzkiego

2012-05-02


Konferencja w Koluszkach

2011-10-27


Nabór uczestników do projektu

2010-09-03


Konferencja dla miłośników I Wojny Światowej

2009-09-04