Aktualności


Nabór uczestników do projektu
2010-09-03

Gmina Koluszki prowadzi nabór uczestników do projektu
„Operacja Łódzka 1914 – szansa na aktywność, edukację i rozwój”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013  Priorytetu  IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania  9.5 – oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.
Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież z terenu gminy Koluszki zainteresowaną historią XX wieku, a w szczególności wydarzeniami jakie miały miejsce jesienią 1914 roku w ramach tzw. Operacji Łódzkiej. W trakcie realizacji projektu przewidziane są warsztaty dla przewodników amatorów, wycieczki po atrakcjach regionu łódzkiego oraz gra terenowa.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2010 r. do 31.12.2010 r.
Informacje o projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach pokój nr 222, tel. 44 725 67 42
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Co będzieCo było

Piknik historyczny w Rogowie

2012-05-15


Nowe szlaki turystyczne dla sympatyków regionu łódzkiego

2012-05-02


Konferencja w Koluszkach

2011-10-27


Nabór uczestników do projektu

2010-09-03


Konferencja dla miłośników I Wojny Światowej

2009-09-04