Aktualności


Nowe szlaki turystyczne dla sympatyków regionu łódzkiego
2012-05-02

 

W ramach projektu „Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego" wytyczono i oznakowano cztery pieszo-rowerowe szlaki turystyczne.

Szlak historyczny liczący 133 km łączy miejsca związane z militarną przeszłością ziemi łódzkiej. Są to w szczególności miejsca działań  związanych z Pierwszą Wojną Światową. Dotyczą głównie starć rozgrywających się w listopadzie 1914 roku w okolicy Koluszek i Brzezin - tak zwaną Operacją Łódzką.

Szlak przyrodniczy o długości 113 km biegnie w postaci pętli przez najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczym miejsca i obszary na wschód od Łodzi np. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Buczyna Gałkowska, aplinarium i arboretum w Rogowie.

Szlak kulturowy ma 102 km i prowadzi do najciekawszych miejsc związanych z rozwojem i zróżnicowaniem etnicznym okolic Dmosina, Jeżowa, Rogowa, Koluszek i Brzezin. Są to zabytkowe obiekty jak: kościoły, cmentarze, dwory, młyny, małe muzea, izby pamięci i prywatne kolekcje, zabudowania świadczące o wielokulturowości tego obszaru.

Najkrótszy jest liczący 71 km szlak kulinarny, prowadzi do kilkudziesięciu miejsc w których można zjeść tradycyjne polskie potrawy lub dania mające charakter regionalny. Szlak ten zaplanowano tak, aby uzupełniał sieć pozostałych szlaków. To szlak dla koneserów tradycyjnych przysmaków: ciast, zup, bigosów, krupnioków, wędlin, miodów, nalewek.

Szlaki przystosowane są do ruchu pieszego i rowerowego. Do wszystkich ważniejszych obiektów dojechać można również samochodem. Przebieg każdej ze ścieżek oznaczony został osobnymi logotypami. Przy ciekawszych obiektach znajdą się dodatkowe tablice informacyjne i kierunkowe szeroko informujące o miejscu, w którym podróżnik się znajduje.

Wytyczana na terenie ziemi koluszkowskiej i brzezińskiej sieć szlaków wpisuje się w działania promujące obszar woj. łódzkiego jako miejsca aktywnego ruchu turystycznego jak: szlak  bursztynowy, szlak konny czy termy w Uniejowie. W przyszłości obszar realizacji projektu ma stać się jednym z ważnych elementów międzynarodowego szlaku historycznego opartego na działaniach militarnych Pierwszej Wojny Światowej na wschodzie Europy.


Co będzieCo było

Piknik historyczny w Rogowie

2012-05-15


Nowe szlaki turystyczne dla sympatyków regionu łódzkiego

2012-05-02


Konferencja w Koluszkach

2011-10-27


Nabór uczestników do projektu

2010-09-03


Konferencja dla miłośników I Wojny Światowej

2009-09-04