Приветствуем

Witamy na stronie internetowej, po?wi?conej "operacji ?ódzkiej" z listopada 1914 r. By?a to najwi?ksza bitwa manewrowa pierwszego okresu I wojny Swiatowej. Na froncie od Torunia do Piotrkowa star?o si? ponad 700 tys. ?o?nierzy niemieckich, rosyjskich i austriackich. Poleg?o ich 200 tys. Spoczywaj? na 273 cmentarzach na terenie niemal ca?ego województwa. Jedna z najkrwawszych batalii I Wojny ?wiatowej zosta?a zupe?nie zapomniana. Naszym zadaniem jest przypomnie? to wydarzenie, uczci? pami?? poleg?ych i zebra? jak najwi?cej materia?ów, które pomog? przywróci? pami?? o tej "bia?ej plamie" najnowszej historii regionu.

Serdecznie zapraszamy do jak najcz?stszych odwiedzin i wspó?pracy w tworzeniu strony.

 

 


Информационный справочник

Если хотите получать наш информационный бюллетень впишите ваш электронный адрес в поле рядом

 

Галерея

Наши материалыКрасноярцы - участники Лодзинской операции.

Среди беженцев, оказавшихся в Красноярске были и поляки. Члены Комитета помогли обустроиться 274 польским семьям в составе 736 человек. (В результате первой мировой войны впоследствии в Енисейской  губернии оказалось также много поляков, но уже в другом статусе - пленных).исторические персонажи

Павел фон РенненкампфВо времени Лодзинской Операции Командир 1. Армии
ПатронатСпонсоры